Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i zgoda

Spis treści
1. Obiektywny i odpowiedzialny organ
2. Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych
3. Przetwarzanie danych osobowych
4. Zbieranie danych dostępu
5. Pliki cookie i pomiar zasięgu
6. Google Analytics
7. Google Re usługi / marketing
8. Wtyczki społecznościowe Facebooka
9. Remarketing na Facebooku
10. Biuletyn
11. Integracja usług i treści stron trzecich
12. Prawa użytkownika i usuwanie
13. Zmiany w polityce prywatności

1. Obiektywny i odpowiedzialny organ

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania (w tym gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz uzyskiwania zgody) danych osobowych zawartych w naszej ofercie internetowej i powiązanych witrynach internetowych, funkcjach i treściach (zbiorczo zwanych „ofertą online” lub „ofertą online”) „Strona internetowa”). Polityka prywatności ma zastosowanie niezależnie od domen, systemów, platform i używanych urządzeń (np. Komputer stacjonarny lub mobilny), na których wykonywana jest oferta online.

Dostawcą oferty online i odpowiedzialnym prawem ochrony danych jest Theta Laser GmbH, właściciel: Marcel Ebbert, Gewerbehof 5-7, 59368 Werne (zwany dalej „Dostawcą”, „my” lub „my”). Dla możliwości kontaktu odsyłamy do naszego odcisku

Termin „użytkownik” obejmuje wszystkich klientów i odwiedzających naszą ofertę online. Użyte terminy, takie jak „użytkownicy”, należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.

2. Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych zgodnie z nakazami minimalizacji danych i unikania danych. Oznacza to, że dane użytkowników są przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje zgoda prawna, w szczególności jeśli dane do celów realizacji naszych kontraktowych osiągnięć, a także usług on-line są wymagane lub określone przez prawo lub w obecności zgody.

Podejmujemy środki bezpieczeństwa organizacyjnego, umownego i technicznego zgodnie z najnowszym stanem techniki, aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa o ochronie danych oraz w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych chronić.

O ile treści, narzędzia lub inne środki pochodzące od innych dostawców (zwanych dalej łącznie „dostawcami będącymi osobami trzecimi”) są używane w kontekście niniejszej polityki prywatności i ich siedziba znajduje się za granicą, można założyć, że dane będą przekazywane do państw zamieszkania dostawców będących osobami trzecimi , Przekazywanie danych do krajów trzecich odbywa się na podstawie zezwolenia prawnego, zgody użytkowników lub specjalnych klauzul umownych, które zapewniają wymagane prawem bezpieczeństwo danych.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Oprócz użycia wyraźnie określonego w niniejszej polityce prywatności, dane osobowe są przetwarzane w następujących celach na podstawie zezwoleń prawnych lub zgody użytkownika:
- Dostarczanie, wykonywanie, konserwacja, optymalizacja i bezpieczeństwo naszych usług, usług i usług dla użytkowników;
- Zapewnienie skutecznej obsługi klienta i wsparcia technicznego.

Przekazujemy dane użytkowników osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów rozliczeniowych (np. Do dostawcy usług płatniczych) lub do innych celów, jeśli są one niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkowników (np. Powiadomienie adresowe do dostawców).

Kontaktując się z nami (poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), dane użytkownika są przechowywane w celu przetworzenia wniosku, jak również w przypadku pojawienia się dalszych pytań.
Dane osobowe zostaną usunięte, jeśli spełniły swój cel, a usunięcie nie jest sprzeczne z żadnymi wymogami dotyczącymi przechowywania.

4. Zbieranie danych dostępu

Zbieramy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. Pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę pobranej strony internetowej, plik, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, URL odsyłający (poprzednio odwiedzona strona), adres IP i dostawca żądający ,

Korzystamy z danych dziennika bez przypisania do osoby użytkownika lub innego profilowania zgodnie z przepisami prawnymi tylko dla ocen statystycznych dla celów działania, bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty online. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzenia danych dziennika, jeżeli na podstawie konkretnych dowodów istnieje uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem wykorzystania.

5. Pliki cookie i pomiar zasięgu

Pliki cookie to informacje przesyłane przez nasz serwer internetowy lub serwery internetowe innych firm do przeglądarek internetowych użytkowników i tam przechowywane w celu późniejszego odzyskania. Wykorzystanie plików cookie w kontekście pomiaru zasięgu pseudonimowego informuje użytkowników w kontekście niniejszej polityki prywatności.

Uwzględnienie tej oferty online jest również możliwe z wyłączeniem plików cookie. Jeśli użytkownicy nie chcą zapisywać plików cookie na swoim komputerze, zostaną poproszeni o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

Istnieje możliwość wielu plików cookie reklam internetowych od firm po stronie amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices lub po stronie UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ zarządzać.

6. Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google będzie korzystała z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, w celu sporządzania raportów o działaniach w ramach tej oferty online i dostarczania nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty internetowej i korzystania z Internetu. W takim przypadku można utworzyć pseudonimowe profile przetwarzanych danych.

Korzystamy tylko z Google Analytics z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Użytkownicy mogą również uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty online, a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat korzystania z danych Google, opcji rekrutacji i rezygnacji można znaleźć w witrynach Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Google korzysta z Twoich danych podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystanie danych do celów reklamowych”), http://www.google.de/settings/ads („Zarządzanie informacjami używanymi przez Google do wyświetlania reklam”) i http://www.google.com/ads/preferences („Określ, które reklamy Google pokazują”).

7. Google Re usługi / marketing

Korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych („Google Marketing Services”) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”).

Usługi marketingowe Google pozwalają nam lepiej kierować reklamy na naszą stronę internetową i prezentować je użytkownikom, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli na przykład użytkownicy zobaczą reklamy produktów, którymi są zainteresowani na innych stronach internetowych, nazywa się to „remarketingiem”. W tym celu, gdy Google i nasze inne witryny korzystające z usług Google Marketing Services są aktywowane, Google natychmiast koduje Google, a tak zwane tagi (re) marketingowe (niewidoczna grafika lub kod itp.) Są dodawane do witryny jako „sygnały nawigacyjne”) włączone do witryny. Z ich pomocą urządzenie użytkownika przechowuje indywidualny plik cookie, tj. Mały plik (zamiast plików cookie można również użyć porównywalnych technologii). Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym przez google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W tym pliku zaznaczono, które witryny odwiedził użytkownik, jakie treści są zainteresowani i jakie oferty kliknął, a także informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje na temat korzystania z oferty online. Adres IP użytkowników jest również rejestrowany, przy czym w kontekście Google Analytics ogłaszamy, że adres IP jest skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach do jednego Serwer Google w Stanach Zjednoczonych został tam przeniesiony i skrócony. Adres IP nie zostanie połączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert od Google. Powyższe informacje mogą być również powiązane z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik następnie odwiedza inne strony internetowe, mogą być wyświetlane zgodnie z jego zainteresowaniami, dopasowanymi do niego reklamami.

Dane użytkowników są pseudonimami przetwarzanymi w kontekście usług marketingowych Google. Na przykład Google nie przechowuje i nie przetwarza nazw użytkowników ani adresów e-mail, ale przetwarza odpowiednie dane w sposób związany z plikami cookie w pseudonimowych profilach użytkowników. Oznacza to, że z perspektywy Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane konkretnie zidentyfikowanej osobie, ale właścicielowi plików cookie, niezależnie od tego, kto jest właścicielem pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, w której użytkownik wyraźnie zezwolił firmie Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje gromadzone o użytkownikach przez „DoubleClick” są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Wśród usług marketingowych Google, których używamy, jest internetowy program reklamowy „Google AdWords”. W przypadku Google AdWords każdy reklamodawca otrzymuje inny „plik cookie konwersji”. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych reklamodawców. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Reklamodawcy zobaczą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli swoją reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które osobiście identyfikują użytkowników.

Umieszczamy reklamy innych firm na podstawie usługi marketingowej Google DoubleClick. DoubleClick używa plików cookie, które umożliwiają Google i jego stronom stowarzyszonym wyświetlanie reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w tej witrynie lub innych witrynach w Internecie.

Angażujemy się również w reklamy innych firm oparte na usłudze marketingowej Google AdSense. AdSense używa plików cookie, które umożliwiają Google i jego stronom stowarzyszonym wyświetlanie reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w tej witrynie lub innych witrynach w Internecie.

Inną usługą marketingową Google, z której korzystamy, jest „Menedżer tagów Google”, który umożliwia włączenie dodatkowych usług analitycznych i marketingowych Google do naszej witryny (np. „AdWords”, „DoubleClick” lub „Google Analytics”). ,

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google w celach marketingowych można znaleźć na stronie przeglądu: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Polityka prywatności Google jest w ramach https://www.google.com/policies/privacy dostępne.

Jeśli chcesz zrezygnować z kolekcji usług Google Marketing Services, możesz skorzystać z opcji rekrutacji i rezygnacji Google: http://www.google.com/ads/preferences.

8. Wtyczki społecznościowe Facebooka

Nasza oferta internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) z portalu społecznościowego facebook.com, obsługiwanego przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki są rozpoznawalne dzięki jednemu z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, oznaczeniom „Like”, „Like” lub „thumbs up”) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebook można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, ich urządzenie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W tym procesie można tworzyć profile użytkowników przetwarzanych danych. Dlatego nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy użytkowników zgodnie z naszym poziomem wiedzy.

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład naciśnij przycisk Lubię to lub zostaw komentarz, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook dowie się i zapisze swój adres IP. Według Facebooka, tylko anonimowy adres IP jest przechowywany w Niemczech.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z danymi użytkownika przechowywanymi na Facebooku, musi on wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online. Inne ustawienia i niespójności dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ lub po stronie UE http://www.youronlinechoices.com/, Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. Są przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

9. Remarketing na Facebooku

W naszej ofercie on-line tzw. „Piksele Facebooka” sieci społecznościowej Facebook, którymi są Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli masz siedzibę w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jest obsługiwane („Facebook”). Z pomocą piksela Facebooka Facebook może wyznaczyć odwiedzających naszą ofertę jako grupę docelową do prezentacji reklam, tzw. „Facebook Ads”. W związku z tym wykorzystujemy piksel Facebooka do wyświetlania reklam Facebooka, które zostały wysłane tylko do tych użytkowników Facebooka, którzy również wykazali zainteresowanie naszą stroną internetową. Innymi słowy, za pomocą piksela na Facebooku chcemy mieć pewność, że nasze reklamy na Facebooku są zgodne z potencjalnym zainteresowaniem użytkowników i nie są denerwujące. Z pomocą piksela Facebooka możemy również zrozumieć skuteczność reklam Facebooka dla celów statystycznych i badań rynku, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę po kliknięciu reklamy na Facebooku.

Piksel Facebook jest zintegrowany, gdy dzwonisz na naszą stronę bezpośrednio przez Facebook i może przechowywać na Twoim urządzeniu tak zwane ciasteczko, czyli mały plik. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub odwiedzisz Facebook w stanie zalogowanym, wizyta w naszej ofercie zostanie odnotowana w Twoim profilu. Dane zebrane o Tobie są dla nas anonimowe, więc nie dawaj nam żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika. Przetwarzanie danych przez Facebook jest częścią polityki korzystania z danych Facebooka. Dzięki temu dowiesz się więcej o tym, jak działa piksel remarketingowy, a także o tym, jak reklamy Facebooka są wyświetlane w Polityce korzystania z Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php.

Możesz sprzeciwić się przechwyceniu przez piksel Facebooka i wykorzystaniu twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby to zrobić, możesz przejść do strony skonfigurowanej przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklam opartych na wykorzystaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub sprzeczność po stronie USA http://www.aboutads.info/choices/ lub po stronie UE http://www.youronlinechoices.com/ wyjaśnić. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. Są przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

10. Biuletyn

Dzięki następującym informacjom poinformujemy Cię o treści naszego biuletynu, a także o procedurach rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej, a także o Twoim prawie do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, zgadzasz się na otrzymanie i opisane procedury.

Treść biuletynu: Wysyłamy biuletyny, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia z informacjami reklamowymi (dalej „biuletyn”) wyłącznie za zgodą odbiorcy lub za zgodą prawną. O ile treść biuletynu jest konkretnie opisana w kontekście aplikacji do biuletynu, ma ona decydujące znaczenie dla zgody użytkownika. Nawiasem mówiąc, nasze biuletyny zawierają następujące informacje: nasze produkty, oferty, promocje i naszą firmę.

Podwójna akceptacja i rejestracja: Rejestracja do naszego biuletynu odbywa się w tak zwanej procedurze podwójnego opt-in. Oznacza to, że po zalogowaniu otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się za pomocą zewnętrznych adresów e-mail. Rejestracja do newslettera zostanie zarejestrowana w celu potwierdzenia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie logowania i czas potwierdzenia, a także adres IP. Podobnie, zmiany danych przechowywanych u dostawcy usług wysyłkowych będą rejestrowane.

Dostawca usług spedycyjnych: Biuletyn wysyłany jest za pomocą „” (zwanego dalej „dostawcą usług spedycyjnych”). Tutaj możesz zobaczyć politykę prywatności dostawcy usług wysyłkowych :.

Adresy e-mail naszych odbiorców biuletynu, a także ich inne dane opisane w kontekście tych notatek, są przechowywane na serwerach dostawcy usług wysyłkowych. Dostawca usług wysyłkowych wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceniania biuletynu w naszym imieniu. Ponadto dostawca usług żeglugowych może wykorzystywać te informacje w celu optymalizacji lub ulepszania własnych usług, na przykład w celu optymalizacji technicznej wysyłki i prezentacji biuletynów lub w celach ekonomicznych w celu określenia, z których krajów pochodzą odbiorcy. Jednak dostawca usług spedycyjnych nie wykorzystuje danych naszych odbiorców biuletynu do ich adresowania lub przekazywania ich osobom trzecim.

Poświadczenia: Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail.

Badanie statystyczne i analizy - Biuletyny zawierają tak zwany „web beacon”, tj. Plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera dostawcy usług wysyłkowych, gdy biuletyn jest otwarty. W trakcie tego połączenia gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas pobierania. Informacje te są wykorzystywane do poprawy technicznej wydajności usług w oparciu o ich specyfikacje lub odbiorców i ich zwyczaje czytelnicze, w oparciu o ich lokalizacje (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu. Badania statystyczne obejmują również ustalenie, czy biuletyny są otwarte, kiedy są otwarte i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te można przypisać poszczególnym odbiorcom biuletynu. Nie jest jednak naszym zadaniem ani dostawcą usług spedycyjnych obserwowanie indywidualnych użytkowników. Oceny służą nam znacznie bardziej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników oraz do dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Rozwiązanie / cofnięcie - Możesz anulować otrzymywanie naszego biuletynu w dowolnym momencie, tj. Cofnąć zgodę. Jednocześnie wasza zgoda na wysłanie przez dostawcę usług spedycyjnych i analizy statystyczne wygasają. Oddzielne odwołanie przesyłki przez dostawcę usług przewozowych lub ocenę statystyczną nie jest niestety możliwe. Link do anulowania biuletynu można znaleźć na końcu każdego biuletynu.

11. Integracja usług i treści stron trzecich

Może się zdarzyć, że treści lub usługi dostawców zewnętrznych, takie jak mapy lub czcionki z innych stron internetowych, są zawarte w naszej ofercie online. Włączenie treści od dostawców zewnętrznych zawsze wymaga, aby dostawcy zewnętrzni postrzegali adres IP użytkowników, ponieważ nie mogli wysłać treści do przeglądarki użytkownika bez adresu IP. Adres IP jest zatem wymagany do prezentacji tej treści. Ponadto dostawcy treści osób trzecich mogą ustawiać własne pliki cookie i przetwarzać dane użytkowników do własnych celów. W tym procesie można tworzyć profile użytkowników przetwarzanych danych. Będziemy wykorzystywać te treści w jak największym stopniu w sposób pozwalający na oszczędzanie danych i unikanie danych, i wybieramy wiarygodnych dostawców zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa danych.

Poniższa prezentacja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych, a także ich zawartość, a także linki do oświadczeń o prywatności, które zawierają dodatkowe uwagi na temat przetwarzania danych, aw niektórych przypadkach już wspomnianych tutaj, możliwości sprzeczności (tzw. Rezygnacja):

- Zewnętrzne czcionki Google, Inc., https://www.google.com/fonts („Google Fonts”). Integracja czcionek Google odbywa się za pośrednictwem połączenia z serwerem w Google (zwykle w USA). Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/.

- Mapy usługi „Google Maps” zewnętrznego dostawcy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/.

- Filmy innych firm na platformie Google Inc. „YouTube”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/.

12. Prawa użytkowników i usuwanie danych

Użytkownicy mają prawo, na żądanie, uzyskać bezpłatne informacje o przechowywanych o nich danych osobowych.
Ponadto użytkownicy mają prawo do korekty niedokładnych danych, cofnięcia zgody, zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych oraz do złożenia skargi do właściwego organu regulacyjnego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania.

Dane przechowywane przez nas zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne zgodnie z ich przeznaczeniem, a usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania.

13. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności w celu dostosowania jej do zmieniających się sytuacji prawnych lub zmian w usłudze i przetwarzaniu danych. Dotyczy to jednak tylko deklaracji przetwarzania danych. Jeśli wymagana jest zgoda użytkowników lub elementy polityki prywatności zawierają postanowienia dotyczące stosunku umownego z użytkownikami, zmiany są dokonywane tylko za zgodą użytkowników.
Użytkownicy proszeni są o regularne informowanie się o treści polityki prywatności.

Podstawa: 16.04.2019 16: 55

de German
X